Księgowość w branży IT

Wiedza branżowa
Zrozumienie modelu 
biznesowego IT
Dostępność narzędzi online
IP BOX

Twoje IT, nasze liczby – 
razem odniesiemy sukces!

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii, branża IT rozwija się w zastraszającym tempie. Nowe technologie, projekty innowacyjne i szybkie tempo zmian wymagają od firm IT szczególnej uwagi w zakresie zarządzania finansami. To tutaj nasza specjalistyczna księgowość dla branży IT wchodzi do gry.

Jak możemy pomóc specjalistom od IT?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – To podstawowa usługa, która obejmuje rejestrowanie wszystkich operacji finansowych, takich jak przychody, koszty, inwestycje i płatności.


Rozliczenia podatkowe:
Biura księgowe mogą pomóc w przygotowaniu i złożeniu deklaracji podatkowych, w tym PIT, CIT oraz VAT. Pomagają również w optymalizacji podatkowej.


Raportowanie finansowe:
Przygotowywanie regularnych raportów finansowych, bilansów i rachunków zysków i strat, które pomagają w monitorowaniu kondycji finansowej firmy IT.

Zarządzanie płacami i kadrami:
To obejmuje przygotowywanie list płac, rozliczenia z ZUS, oraz dbanie o sprawy związane z pracownikami, takie jak umowy o pracę czy raporty kadrowe.

Analiza finansowa:
Biura księgowe mogą pomóc w analizie danych finansowych, aby wspierać podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.

Rozliczanie kontraktów i projektów:
W branży IT często występują projekty i kontrakty, które mogą być rozliczane na różne sposoby (np. czas materiałowy, stała cena). Biuro księgowe może pomóc w właściwym rozliczaniu takich transakcji.


Wsparcie w audycie:
Współpracując z biurem księgowym, firmy IT mogą przygotować się do audytów finansowych, zapewniając pełną dokumentację i zgodność z przepisami.


Doradztwo podatkowe i prawne:
Oferowanie porad i doradztwa w zakresie podatków, prawa korporacyjnego i innych kwestii prawnych związanych z działalnością IT.


Zarządzanie płatnościami:
Biura księgowe mogą pomagać w kontrolowaniu terminów płatności, obsłudze faktur oraz monitorowaniu przepływu środków pieniężnych.


Zarządzanie inwestycjami:
Wspomaganie w analizie inwestycji oraz w zarządzaniu aktywami i pasywami finansowymi.

Nasz zespół profesjonalistów nie tylko zna się na liczbach, ale także na specyfice tego sektora. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć Ci kompleksową obsługę księgową, dostosowaną do unikalnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa technologicznego. Pozwól nam zajmować się liczbami, abyś Ty mógł skupić się na tym, co robisz najlepiej – tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i rozwijaniu swojego biznesu w świecie IT. Razem odniesiemy sukces!

Skontaktuj się z nami!