Obsługa kadr i płac

Kadry i płace z e-counting

gwarancja profesjonalizmu!

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, gotowych zatroszczyć się o wszystkie kwestie związane z zarządzaniem personelem w Twojej firmie. Pozwól nam przedstawić, jak możemy usprawnić obsługę kadrowo-płacową Twojego przedsiębiorstwa

Obsługa kadrowa

– prowadzenie i aktualizacja dokumentacji kadrowej, w tym teczek pracowników,

– powadzenie ewidencji danych osobowych zatrudnionych,

– przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania i zakończenia stosunku pracy oraz modyfikacji warunków zatrudnienia,

– wystawianie świadectw pracy,

– określanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i prowadzenie ewidencji ich wykorzystania,

– sporządzanie ewidencji czasu pracy,

– sporządzanie umów cywilnoprawnych,

– informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP itp., związanych z nadchodzącym wygaśnięciem ich ważności,

– wsparcie i współpraca z partnerem podczas kontroli ze strony ZUS, PIP oraz Urzędu Skarbowego.

Obsługa płacowa

– kalkulacja wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządzanie listy płac,

– obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych itd. oraz innych składników wynagrodzenia,

– prowadzenie administracji płac osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umów zlecenia itp.),

– realizacja wypłat dla pracowników i uregulowanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędu Skarbowego (US),

– sporządzanie i dostarczanie pracownikom informacji dotyczących wysokości wynagrodzenia, pobranych składek na ubezpieczenia oraz zaliczek na podatek dochodowy.

– przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, US, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),

– obsługa kontroli podatkowej ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Urzędu Skarbowego oraz innych uprawnionych podmiotów.

Dodatkowe usługi z zakresu obsługi kadrowo - płacowej ​

Przygotowywanie wniosków emerytalno-rentowych (formularze ZUS Rp-7)

Opracowywanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania

Sporządzenie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Doradztwo kadrowe dla pracowników

Korekty deklaracji ZUS z poprzednich lat

Raportowanie zgodnie z wymogami partnera

Przeprowadzanie audytu płac i teczek

Skontaktuj się z nami

W E-counting jesteśmy gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi zasobami ludzkimi, zapewniając, że pracownicy będą zadowoleni, a Ty będziesz mieć pewność, że wszystko jest w doskonałym porządku.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy wesprzeć Cię w obszarze zarządzania personelem i płacami.

Skontaktuj się z nami!